BERLIN ·
FORMULA E CHAMPIONSHIP – BERLIN ePRIX

 

 

page 01 02 03 04 05

001 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt | © carsten riede fotografie

# 001 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 135 mm · F5.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-001

 
 
002 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt | © carsten riede fotografie

# 002 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F5.6 · 1/400 sec · ISO 500 · image n° 2016-11-002

 
 
003 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt | © carsten riede fotografie

# 003 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 250 mm · F8.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-003

 
 
004 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt | © carsten riede fotografie

# 004 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 200 mm · F6.3 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-004

 
 
005 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt | © carsten riede fotografie

# 005 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-005

 
 
006 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt | © carsten riede fotografie

# 006 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F6.3 · 1/800 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-006

 
 
007 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt | © carsten riede fotografie

# 007 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 200 mm · F5.6 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-007

 
 
008 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt + Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns | © carsten riede fotografie

# 008 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Daniel Abt + Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 200 mm · F5.6 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-008

 
 
009 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi | © carsten riede fotografie

# 009 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 170 mm · F5.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-009

 
 
010 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi | © carsten riede fotografie

# 010 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F5.6 · 1/400 sec · ISO 500 · image n° 2016-11-010

 
 
011 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi | © carsten riede fotografie

# 011 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F9.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-011

 
 
012 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi | © carsten riede fotografie

# 012 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 285 mm · F11.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-012

 
 
013 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi | © carsten riede fotografie

# 013 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 200 mm · F10.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-013

 
 
014 · 2016 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi | © carsten riede fotografie

# 014 · Berlin · ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F10.0 · 1/800 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-014

 
 
015 · 2016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Ma Qing Hua | © carsten riede fotografie

# 015 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Ma Qing Hua

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F10.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-015

 
 
016 · 2016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Ma Qing Hua | © carsten riede fotografie

# 016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Ma Qing Hua

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F7.1 · 1/400 sec · ISO 500 · image n° 2016-11-016

 
 
017 · 2016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Ma Qing Hua | © carsten riede fotografie

# 017 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Ma Qing Hua

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 200 mm · F9.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-017

 
 
018 · 2016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Ma Qing Hua | © carsten riede fotografie

# 018 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Ma Qing Hua

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 200 mm · F10.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-018

 
 
019 · 2016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Ma Qing Hua | © carsten riede fotografie

# 019 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Ma Qing Hua

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F9.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-019

 
 
020 · 2016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Ma Qing Hua + Venturi VM200-FE-01 · Team Venturi · Mike Conway | © carsten riede fotografie

# 020 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Ma Qing Hua + Venturi VM200-FE-01 · Team Venturi · Mike Conway

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 170 mm · F5.6 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-020

 
 
021 · 2016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Rene Rast | © carsten riede fotografie

# 021 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Rene Rast

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 135 mm · F5.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-021

 
 
022 · 2016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Rene Rast | © carsten riede fotografie

# 022 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Rene Rast

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F6.3 · 1/400 sec · ISO 500 · image n° 2016-11-022

 
 
023 · 2016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Rene Rast | © carsten riede fotografie

# 023 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Rene Rast

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 200 mm · F7.1 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-023

 
 
024 · 2016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Rene Rast | © carsten riede fotografie

# 024 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Rene Rast

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F13.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-024

 
 
025 · 2016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Rene Rast | © carsten riede fotografie

# 025 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Rene Rast

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F11.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-025

 
 
026 · 2016 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Rene Rast | © carsten riede fotografie

# 026 · Berlin · Aguri SRT_01E · Team Aguri · Rene Rast

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F11.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-026

 
 
027 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Simona De Silvestro | © carsten riede fotografie

# 027 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Simona De Silvestro

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 170 mm · F5.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-027

 
 
028 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Simona De Silvestro | © carsten riede fotografie

# 028 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Simona De Silvestro

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F8.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-028

 
 
029 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Simona De Silvestro | © carsten riede fotografie

# 029 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Simona De Silvestro

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 200 mm · F10.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-029

 
 
030 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Simona De Silvestro | © carsten riede fotografie

# 030 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Simona De Silvestro

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 100 mm · F8.0 · 1/400 sec · ISO 200 · image n° 2016-11-030

 
 
031 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Simona De Silvestro | © carsten riede fotografie

# 031 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Simona De Silvestro

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 190 mm · F7.1 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-031

 
 
032 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Simona De Silvestro | © carsten riede fotografie

# 032 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Simona De Silvestro

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 190 mm · F7.1 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-032

 
 
033 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns | © carsten riede fotografie

# 033 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F6.3 · 1/400 sec · ISO 500 · image n° 2016-11-033

 
 
034 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns | © carsten riede fotografie

# 034 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F8.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-034

 
 
035 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns | © carsten riede fotografie

# 035 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 100 mm · F7.1 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-035

 
 
036 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns | © carsten riede fotografie

# 036 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 285 mm · F8.0 · 1/200 sec · ISO 200 · image n° 2016-11-036

 
 
037 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns | © carsten riede fotografie

# 037 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 100 mm · F8.0 · 1/125 sec · ISO 200 · image n° 2016-11-037

 
 
038 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns | © carsten riede fotografie

# 038 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 200 mm · F10.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-038

 
 
039 · 2016 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns | © carsten riede fotografie

# 039 · Berlin · Andretti SRT_01E · Team Andretti · Robin Frijns

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F11.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-039

 
 
040 · 2016 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval | © carsten riede fotografie

# 040 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F7.1 · 1/400 sec · ISO 500 · image n° 2016-11-040

 
 
041 · 2016 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval | © carsten riede fotografie

# 041 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F6.3 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-041

 
 
042 · 2016 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval | © carsten riede fotografie

# 042 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F6.3 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-042

 
 
043 · 2016 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval | © carsten riede fotografie

# 043 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 200 mm · F5.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-043

 
 
044 · 2016 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval | © carsten riede fotografie

# 044 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 200 mm · F5.6 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-044

 
 
045 · 2016 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval | © carsten riede fotografie

# 045 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 220 mm · F5.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-045

 
 
046 · 2016 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval + ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi + ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport  | © carsten riede fotografie

# 046 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Loic Duval + ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport · Lucas Di Grassi + ABT Schaeffler FE01 · Team ABT Schaeffler Audi Sport 

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 285 mm · F9.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-046

 
 
047 · 2016 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Jerome D`Ambrosio | © carsten riede fotografie

# 047 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Jerome D`Ambrosio

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 135 mm · F5.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-047

 
 
048 · 2016 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Jerome D`Ambrosio | © carsten riede fotografie

# 048 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Jerome D`Ambrosio

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F5.6 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-048

 
 
049 · 2016 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Jerome D`Ambrosio | © carsten riede fotografie

# 049 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Jerome D`Ambrosio

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 400 mm · F7.1 · 1/400 sec · ISO 500 · image n° 2016-11-049

 
 
050 · 2016 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Jerome D`Ambrosio | © carsten riede fotografie

# 050 · Berlin · Dragon VM200-FE-01 · Team Dragon Racing · Jerome D`Ambrosio

Canon EOS 7D · Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS USM · 200 mm · F5.6 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2016-11-050

 
 

page 01 02 03 04 05

THE EYE MAKES THE PICTURE, NOT THE CAMERA | © carsten riede fotografie