BERLIN ·
AVUS NORDKURVE

2011-07-19 – 2011-10-01

 

 

001 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee | © carsten riede fotografie

# 001 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/100 sec · ISO 200 · image n° 2011-26-001

 
 
002 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee | © carsten riede fotografie

# 002 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 28 mm · F8.0 · 1/160 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-002

 
 
003 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee | © carsten riede fotografie

# 003 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 25 mm · F8.0 · 1/125 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-003

 
 
004 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee | © carsten riede fotografie

# 004 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F16.0 · 1/100 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-004

 
 
005 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee | © carsten riede fotografie

# 005 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-005

 
 
006 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee | © carsten riede fotografie

# 006 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/125 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-006

 
 
007 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee | © carsten riede fotografie

# 007 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 30 mm · F8.0 · 1/125 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-007

 
 
008 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee | © carsten riede fotografie

# 008 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 35 mm · F8.0 · 1/320 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-008

 
 
009 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee | © carsten riede fotografie

# 009 · Berlin · Avus Denkmal an der Spinner-Brücke – Spanische Allee

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 27 mm · F13.0 · 1/320 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-009

 
 
010 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm | © carsten riede fotografie

# 010 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 38 mm · F8.0 · 1/100 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-010

 
 
011 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm | © carsten riede fotografie

# 011 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 51 mm · F8.0 · 1/100 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-011

 
 
012 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm | © carsten riede fotografie

# 012 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-012

 
 
013 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm | © carsten riede fotografie

# 013 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 46 mm · F8.0 · 1/400 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-013

 
 
014 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm | © carsten riede fotografie

# 014 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 25 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-014

 
 
015 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm | © carsten riede fotografie

# 015 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 38 mm · F8.0 · 1/320 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-015

 
 
016 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm | © carsten riede fotografie

# 016 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-016

 
 
017 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm | © carsten riede fotografie

# 017 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/320 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-017

 
 
018 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm | © carsten riede fotografie

# 018 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 28 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2011-26-018

 
 
019 · 2011 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm | © carsten riede fotografie

# 019 · Berlin · Avus Denkmal Messedamm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 34 mm · F8.0 · 1/125 sec · ISO 200 · image n° 2011-26-019

 
 
020 · 2011 · Berlin · Messedamm | © carsten riede fotografie

# 020 · Berlin · Messedamm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 43 mm · F7.1 · 1/160 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-020

 
 
021 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 021 · Berlin · Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 34 mm · F8.0 · 1/1000 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-021

 
 
022 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 022 · Berlin · Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/800 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-022

 
 
023 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 023 · Berlin · Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 70 mm · F7.1 · 1/160 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-023

 
 
024 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve – Blick auf den Funkturm | © carsten riede fotografie

# 024 · Berlin · Avus Nordkurve – Blick auf den Funkturm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 52 mm · F8.0 · 1/320 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-024

 
 
025 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 025 · Berlin · Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 42 mm · F8.0 · 1/320 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-025

 
 
026 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 026 · Berlin · Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-026

 
 
027 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve – Blick auf den Funkturm | © carsten riede fotografie

# 027 · Berlin · Avus Nordkurve – Blick auf den Funkturm

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-027

 
 
028 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 028 · Berlin · Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-028

 
 
029 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 029 · Berlin · Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/125 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-029

 
 
030 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 030 · Berlin · Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/400 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-030

 
 
031 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 031 · Berlin · Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/320 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-031

 
 
032 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 032 · Berlin · Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 34 mm · F8.0 · 1/60 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-032

 
 
033 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 033 · Berlin · Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-033

 
 
034 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve – Blick auf die Avus Tribünen | © carsten riede fotografie

# 034 · Berlin · Avus Nordkurve – Blick auf die Avus Tribünen

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 66 mm · F8.0 · 1/1000 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-034

 
 
035 · 2011 · Berlin · Avus Nordkurve – Blick auf die Avus Tribünen | © carsten riede fotografie

# 035 · Berlin · Avus Nordkurve – Blick auf die Avus Tribünen

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 70 mm · F8.0 · 1/1250 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-035

 
 
036 · 2011 · Berlin · Messedamm – Rückseite der Avus Tribünen | © carsten riede fotografie

# 036 · Berlin · Messedamm – Rückseite der Avus Tribünen

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/125 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-036

 
 
037 · 2011 · Berlin · Messedamm – Rückseite der Avus Tribünen | © carsten riede fotografie

# 037 · Berlin · Messedamm – Rückseite der Avus Tribünen

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 30 mm · F8.0 · 1/50 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-037

 
 
038 · 2011 · Berlin · Messedamm – Rückseite der Avus Tribünen | © carsten riede fotografie

# 038 · Berlin · Messedamm – Rückseite der Avus Tribünen

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/50 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-038

 
 
039 · 2011 · Berlin · Messedamm – Rückseite der Avus Tribünen | © carsten riede fotografie

# 039 · Berlin · Messedamm – Rückseite der Avus Tribünen

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 43 mm · F8.0 · 1/30 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-039

 
 
040 · 2011 · Berlin · Motel Avus an der Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 040 · Berlin · Motel Avus an der Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F8.0 · 1/1600 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-040

 
 
041 · 2011 · Berlin · Motel Avus an der Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 041 · Berlin · Motel Avus an der Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 28 mm · F8.0 · 1/1000 sec · ISO 400 · image n° 2011-26-041

 
 
042 · 2011 · Berlin · Motel Avus an der Avus Nordkurve | © carsten riede fotografie

# 042 · Berlin · Motel Avus an der Avus Nordkurve

Canon EOS 7D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 38 mm · F8.0 · 1/320 sec · ISO 100 · image n° 2011-26-042

 
 
THE EYE MAKES THE PICTURE, NOT THE CAMERA | © carsten riede fotografie