BERLIN ·
TIERPARK FRIEDRICHSFELDE

2002-09-12

 

 

page 01 02

001 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 001 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 19-35 mm 1:3.5-4.5 · 19 mm · F13.0 · 1/180 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-001

 
 
002 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F8.0 · 1/200 sec · ISO 400 · image n° 2002-07-002

 
 
003 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 003 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F6.7 · 1/350 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-003

 
 
004 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 004 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/180 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-004

 
 
005 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 005 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 35 mm · F4.0 · 1/30 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-005

 
 
006 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 006 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 70 mm · F4.5 · 1/90 sec · ISO 400 · image n° 2002-07-006

 
 
007 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 007 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/125 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-007

 
 
008 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 008 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 105 mm · F5.6 · 1/60 sec · ISO 400 · image n° 2002-07-008

 
 
009 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 009 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F6.7 · 1/350 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-009

 
 
010 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 010 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-010

 
 
011 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 011 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F6.7 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-011

 
 
012 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 012 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F8.0 · 1/350 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-012

 
 
013 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 013 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 81 mm · F5.6 · 1/125 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-013

 
 
014 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 014 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-014

 
 
015 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 015 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-015

 
 
016 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 016 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 81 mm · F8.0 · 1/350 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-016

 
 
017 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 017 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F6.7 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-017

 
 
018 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 018 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F9.5 · 1/200 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-018

 
 
019 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 019 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-019

 
 
020 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 020 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-020

 
 
021 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 021 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 28 mm · F11.0 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-021

 
 
022 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 022 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-022

 
 
023 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 023 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F8.0 · 1/350 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-023

 
 
024 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 024 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-024

 
 
025 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 025 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 130 mm · F6.7 · 1/180 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-025

 
 
026 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 026 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F6.7 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-026

 
 
027 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 027 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F6.7 · 1/350 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-027

 
 
028 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 028 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 149 mm · F6.7 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-028

 
 
029 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 029 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 49 mm · F8.0 · 1/180 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-029

 
 
030 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 030 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/60 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-030

 
 
031 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 031 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F6.7 · 1/350 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-031

 
 
032 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 032 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/20 sec · ISO 1600 · image n° 2002-07-032

 
 
033 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 033 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F6.7 · 1/250 sec · ISO 400 · image n° 2002-07-033

 
 
034 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 034 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/250 sec · ISO 400 · image n° 2002-07-034

 
 
035 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 035 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/90 sec · ISO 400 · image n° 2002-07-035

 
 
036 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 036 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/90 sec · ISO 400 · image n° 2002-07-036

 
 
037 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 037 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F6.7 · 1/350 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-037

 
 
038 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 038 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 28 mm · F11.0 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-038

 
 
039 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 039 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 64 mm · F4.5 · 1/30 sec · ISO 1600 · image n° 2002-07-039

 
 
040 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 040 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-040

 
 
041 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 041 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F6.7 · 1/350 sec · ISO 100 · image n° 2002-07-041

 
 
042 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 042 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 67 mm · F9.5 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-042

 
 
043 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 043 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 105 mm · F6.7 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-043

 
 
044 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 044 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 70 mm · F8.0 · 1/180 sec · ISO 100 · image n° 2002-07-044

 
 
045 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 045 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/30 sec · ISO 400 · image n° 2002-07-045

 
 
046 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 046 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 149 mm · F6.7 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-046

 
 
047 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 047 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-047

 
 
048 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 048 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 149 mm · F5.6 · 1/60 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-048

 
 
049 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 049 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 149 mm · F5.6 · 1/125 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-049

 
 
050 · 2002 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde | © carsten riede fotografie

# 050 · Berlin · Tierpark Friedrichsfelde

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-200 mm 1:3.8-5.6 · 200 mm · F5.6 · 1/45 sec · ISO 200 · image n° 2002-07-050

 
 

page 01 02

see also 200220052011

THE EYE MAKES THE PICTURE, NOT THE CAMERA | © carsten riede fotografie