EUROPA

VARIA 2004

2004-04-22 – 2004-12-25

 

 

page 01 02

001 · 2004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Bully Herbig + Rick Kavanian + Anja Kling + Til Schweiger | © carsten riede fotografie

# 001 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Bully Herbig + Rick Kavanian + Anja Kling + Til Schweiger

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 28 mm · F4.0 · 1/60 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-001

 
 
002 · 2004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Bully Herbig + Rick Kavanian | © carsten riede fotografie

# 002 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Bully Herbig + Rick Kavanian

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F4.0 · 1/60 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-002

 
 
003 · 2004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Anja Kling + Til Schweiger | © carsten riede fotografie

# 003 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Anja Kling + Til Schweiger

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F4.0 · 1/60 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-003

 
 
004 · 2004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Bully Herbig + Rick Kavanian + Anja Kling + Til Schweiger | © carsten riede fotografie

# 004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Bully Herbig + Rick Kavanian + Anja Kling + Til Schweiger

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 30 mm · F4.0 · 1/60 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-004

 
 
005 · 2004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Bully Herbig + Rick Kavanian | © carsten riede fotografie

# 005 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Bully Herbig + Rick Kavanian

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F4.0 · 1/60 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-005

 
 
006 · 2004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Bully Herbig + Rick Kavanian + Anja Kling + Til Schweiger | © carsten riede fotografie

# 006 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Bully Herbig + Rick Kavanian + Anja Kling + Til Schweiger

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 28 mm · F4.0 · 1/60 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-006

 
 
007 · 2004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Bully Herbig | © carsten riede fotografie

# 007 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Bully Herbig

Canon EOS D30 · Canon EF 70-200 mm 1:2.8 L IS USM · 195 mm · F4.0 · 1/60 sec · ISO 400 · image n° 2004-99-007

 
 
008 · 2004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Anja Kling | © carsten riede fotografie

# 008 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Anja Kling

Canon EOS D30 · Canon EF 70-200 mm 1:2.8 L IS USM · 195 mm · F4.0 · 1/60 sec · ISO 400 · image n° 2004-99-008

 
 
009 · 2004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Til Schweiger | © carsten riede fotografie

# 009 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Til Schweiger

Canon EOS D30 · Canon EF 70-200 mm 1:2.8 L IS USM · 200 mm · F4.0 · 1/60 sec · ISO 400 · image n° 2004-99-009

 
 
010 · 2004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Rick Kavanian | © carsten riede fotografie

# 010 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Rick Kavanian

Canon EOS D30 · Canon EF 70-200 mm 1:2.8 L IS USM · 200 mm · F4.0 · 1/60 sec · ISO 800 · image n° 2004-99-010

 
 
011 · 2004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Til Schweiger + Bully Herbig + Anja Kling + Rick Kavanian | © carsten riede fotografie

# 011 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Til Schweiger + Bully Herbig + Anja Kling + Rick Kavanian

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 66 mm · F2.8 · 1/60 sec · ISO 800 · image n° 2004-99-011

 
 
012 · 2004 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Til Schweiger + Bully Herbig + Anja Kling + Rick Kavanian | © carsten riede fotografie

# 012 · Berlin · CinemaxX Potsdamer Platz (T)raumschiff Surprise · Til Schweiger + Bully Herbig + Anja Kling + Rick Kavanian

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F2.8 · 1/30 sec · ISO 400 · image n° 2004-99-012

 
 
013 · 2004 · Berlin · Marx-Engels-Forum | © carsten riede fotografie

# 013 · Berlin · Marx-Engels-Forum

Canon EOS D30 · Tamron AF 19-35 mm 1:3.5-4.5 · 25 mm · F9.5 · 1/125 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-013

 
 
014 · 2004 · Berlin · Marx-Engels-Forum | © carsten riede fotografie

# 014 · Berlin · Marx-Engels-Forum

Canon EOS D30 · Tamron AF 19-35 mm 1:3.5-4.5 · 35 mm · F9.5 · 1/180 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-014

 
 
015 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 015 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-015

 
 
016 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 016 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-016

 
 
017 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 017 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 28 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-017

 
 
018 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 018 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F6.7 · 1/350 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-018

 
 
019 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 019 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 28 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-019

 
 
020 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 020 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 37 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-020

 
 
021 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 021 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 35 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-021

 
 
022 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 022 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 28 mm · F6.7 · 1/180 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-022

 
 
023 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 023 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 53 mm · F4.5 · 1/180 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-023

 
 
024 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 024 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F4.5 · 1/180 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-024

 
 
025 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 025 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 28 mm · F6.7 · 1/200 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-025

 
 
026 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 026 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F5.6 · 1/250 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-026

 
 
027 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 027 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 67 mm · F6.7 · 1/350 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-027

 
 
028 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 028 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 35 mm · F5.6 · 1/125 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-028

 
 
029 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 029 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F6.7 · 1/350 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-029

 
 
030 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 030 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F4.0 · 1/60 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-030

 
 
031 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 031 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 28 mm · F6.7 · 1/180 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-031

 
 
032 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 032 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-032

 
 
033 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 033 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 28 mm · F6.7 · 1/180 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-033

 
 
034 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 034 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 28 mm · F6.7 · 1/180 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-034

 
 
035 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 035 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 28 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-035

 
 
036 · 2004 · Coventry | © carsten riede fotografie

# 036 · Coventry

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 28 mm · F6.7 · 1/180 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-036

 
 
037 · 2004 · Bognor Regis | © carsten riede fotografie

# 037 · Bognor Regis

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 51 mm · F4.5 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-037

 
 
038 · 2004 · Bognor Regis | © carsten riede fotografie

# 038 · Bognor Regis

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 55 mm · F5.6 · 1/750 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-038

 
 
039 · 2004 · Bognor Regis | © carsten riede fotografie

# 039 · Bognor Regis

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 57 mm · F6.7 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-039

 
 
040 · 2004 · Bognor Regis | © carsten riede fotografie

# 040 · Bognor Regis

Canon EOS D30 · Tamron AF 28-75 mm 1:2.8 XR DI LD · 75 mm · F6.7 · 1/1000 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-040

 
 
041 · 2004 · Haslemere · Blackdown Park | © carsten riede fotografie

# 041 · Haslemere · Blackdown Park

Canon EOS D30 · Canon EF 70-200 mm 1:2.8 L IS USM · 400 mm · F6.7 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2004-99-041

 
 
042 · 2004 · Cambridge | © carsten riede fotografie

# 042 · Cambridge

Canon EOS D30 · Tamron AF 19-35 mm 1:3.5-4.5 · 19 mm · F11.0 · 1/125 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-042

 
 
043 · 2004 · Cambridge | © carsten riede fotografie

# 043 · Cambridge

Canon EOS D30 · Tamron AF 19-35 mm 1:3.5-4.5 · 19 mm · F9.5 · 1/125 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-043

 
 
044 · 2004 · Cambridge | © carsten riede fotografie

# 044 · Cambridge

Canon EOS D30 · Tamron AF 19-35 mm 1:3.5-4.5 · 35 mm · F11.0 · 1/180 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-044

 
 
045 · 2004 · Cambridge | © carsten riede fotografie

# 045 · Cambridge

Canon EOS D30 · Tamron AF 19-35 mm 1:3.5-4.5 · 35 mm · F9.5 · 1/180 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-045

 
 
046 · 2004 · Cambridge | © carsten riede fotografie

# 046 · Cambridge

Canon EOS D30 · Tamron AF 19-35 mm 1:3.5-4.5 · 21 mm · F8.0 · 1/125 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-046

 
 
047 · 2004 · Cambridge | © carsten riede fotografie

# 047 · Cambridge

Canon EOS D30 · Tamron AF 19-35 mm 1:3.5-4.5 · 19 mm · F9.5 · 1/125 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-047

 
 
048 · 2004 · Cambridge | © carsten riede fotografie

# 048 · Cambridge

Canon EOS D30 · Tamron AF 19-35 mm 1:3.5-4.5 · 35 mm · F11.0 · 1/180 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-048

 
 
049 · 2004 · Cambridge | © carsten riede fotografie

# 049 · Cambridge

Canon EOS D30 · Tamron AF 19-35 mm 1:3.5-4.5 · 19 mm · F11.0 · 1/180 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-049

 
 
050 · 2004 · Cambridge | © carsten riede fotografie

# 050 · Cambridge

Canon EOS D30 · Tamron AF 19-35 mm 1:3.5-4.5 · 19 mm · F11.0 · 1/180 sec · ISO 100 · image n° 2004-99-050

 
 

page 01 02

THE EYE MAKES THE PICTURE, NOT THE CAMERA | © carsten riede fotografie